Mission completed!

Jag har under det gångna läsåret haft förmånen att få studera NO/teknik i Norrköping/Linköping via Lärarlyftet II. Kursen bjöd på många intressanta och givande inslag som jag nu ska försöka plocka fram och göra något bra av i min egen undervisning. I början av denna vecka fick jag dessutom äntligen ett intyg på att kursen är slutförd. 30 högskolepoäng är vad som krävs för att bli behörig lärare i NO och teknik för åk 4-6 och det är precis vad jag har nu.

intyg

Eftersom någon eller några i Örebro kommun, av någon helt obegriplig anledning, beslutade att alla vi som skulle läsa lärarlyftet II var tvungna att ansöka om lärarlegitimation innan vi påbörjade våra studier är jag nu dock tvungen att betala 750 kr för att komplettera min lärarlegitimation. Det känns minst sagt onödigt!

Jo, jag är givetvis glad och tacksam för att jag fick möjligheten att kompetensutveckla mig på detta sätt, men det skulle vara intressant att få veta av vilken anledning det var så viktigt att vi ansökte om lärarlegitimation innan vi skulle läsa upp vår behörighet…

Two stars and a wish

Two starsFör några veckor sedan hörde jag för första gången talas om bedömningsmodellen ”Two stars and a wish” och kände direkt att det var något jag var tvungen att prova i min klass. Metoden går ut på att bedöma arbeten, presentationer, redovisningar m.m. genom att ge två beröm och ett förslag på vad som kan utvecklas till nästa gång. ”Two stars and a wish” (två beröm och en önskning) kan användas i flera olika syften och för formativ bedömning av olika slag. Det är t.ex. en enkel metod att utgå ifrån om man vill börja arbeta med formativ kamratbedömning eller självvärdering, men den kan även med fördel användas av läraren för att ge elever en direkt formativ respons.

Om man ska använda modellen för kamratbedömning eller självvärdering krävs dock lite träning för att få eleverna att fokusera på rätt saker och det är därför viktigt att även läraren använder sig av modellen regelbundet så att den blir en naturlig del av undervisningen.