Pauline Gibbons och cirkelmodellen

Under förra läsåret började det en helt ny språkklass med nyanlända somaliska barn på ”min” skola. Ungefär samtidigt blev jag för första gången bekant med begreppen Genrepedagogik och Cirkelmodellen via det utvidgade kollegiet. Min nyfikenhet på dessa nya begrepp i kombination med min nyfikenhet för skolans nya elever fick mig att börja läsa en del artiklar och blogginlägg för att fördjupa mig i ämnet och för att utveckla mina egna kunskaper. Tanken var redan då att jag skulle prova på att arbeta efter cirkelmodellen med min klass som ett steg i att utveckla deras skrivande av faktatexter, men tyvärr så drunknade detta som så mycket annat till slut i den alltjämt växande ”att-göra-högen”.

Nu har språkklassen gått hos oss på Adolfsbergsskolan i snart ett år och det börjar bli dags att slussa ut dessa elever i den övriga verksamheten. Som ett brev på posten kom därför beskedet att all personal på skolan skulle genomgå en kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt under detta läsår. Kursen kommer att baseras på Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet”. Nyfikenheten börjar ta fart och jag har därför tagit upp tråden igen. Spännande!

Att arbeta med språkutveckling utifrån cirkelmodellens fyra faser främjar både utvecklingen av elevernas skrivande och ger dem en fördjupad förståelse för hur olika typer av texter är uppbyggda. Det är ett arbetssätt som både nyanlända och svenska elever har stort utbyte av.

Cirkelmodellens fyra faser:
1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet
2. Studera texter inom genren för att få förebilder
3. Skriva en gemensam text
4. Skriva en egen text

Är du också nyfiken på detta och vill ha inspiration? Då kan jag rekommendera att du börjar med att titta på ”På väg mot ett andra språk” som är ett avsnitt från UR-serien ”Barn av sitt språk” eller läser om cirkelmodellen på skolverkets hemsida och om genrepedagogik på Anna Kayas blogg. I sistnämnda hittar du dessutom mängder av tips för vidare läsning och fördjupning inom ämnet.

Kör hårt!

Bedömning och betyg

Jag har nu kommit ungefär halvvägs genom första modulen i skolverkets webbaserade kurs om bedömning och betyg för lärare i årskurs 4-6 och det ser så här långt mycket lovande ut. Kursen är ett samarbete mellan Skolverket, Karlstads universitet samt Högskolan i Lillehammer och har utformats av bl.a. Christian Lundahl. Kursen består av sex moduler, är kostnadsfri och man genomför de olika momenten i sin egen takt.

I första modulen ska man bl.a. titta på några korta filmklipp med bl.a. Dr Lundahl, Dylan William och Gudrun Erickson (docent i pedagogik vid Göteborgs universitet), läsa pedagogiska artiklar och skriva ner korta reflektioner om sitt eget arbete med bedömning och betygsättning.

Har du inte anmält dig än, så rekommenderar jag verkligen att du gör det nu. Varför inte tipsa dina kollegor om kursen och läsa den tillsammans i hela arbetslaget?

Häng på du med! Sveriges lärare ska bli grymma på formativ bedömning!