Göran Svanelid och The Big 5

Jag har läst artiklarna, jag är med i facebookgruppen, jag har nu sett föreläsningen och jag ÄR övertygad. Jag förstår verkligen varför The Big Five är det hetaste samtalsämnet i personalrummen just nu. Det underlättar både bedömning och kunskapsutveckling på ett genialt sätt.

Photo 2013-05-08 09 29 22

Under dagens föreläsning pratade Göran Svanelid bl.a. om hur man bör använda s.k. stödstrukturer i undervisningen för att tydliggöra lärandet för eleverna. Stödmallar, analysmodeller och begreppsscheman hjälper eleverna (och pedagogen också för den delen) att se samband och analysera med rätt begrepp. Återkoppla alltid till föregående lektioner, synliggör målen med lektionerna, använd förståelsefrågor istället för faktafrågor… tipsen var många och bra. Det var en mycket givande föreläsning som dessutom gav mig ett litet kvitto på att jag faktiskt är på rätt spår med min undervisning. Det känns skönt att vara med på The Big Five-tåget!

För er som inte har sett och hört Göran Svanelid finns hela hans föreläsning att se här nedan. Även föreläsningsunderlaget finns att ladda hem.

Göran Svanelid föreläsning Del 1
Göran Svanelid föreläsning Del 2